Orgány při studijních odborech

V aplikaci Orgány při studijních odborech se evidují všechny orgány univerzity příslušné jednomu (záložka Orgány při jednom studijním odboru) nebo více kvalifikačním odborům (záložka Orgány pro více studijních odborů). Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním organy-ko v kombinaci s oprávněním sif-a nebo organy-e.

Nový orgán se založí pomocí formuláře na konci stránky, ve kterém se zvolí typ orgánu a studijní odbor, ke kterému má být orgán přiřazen. V případě orgánu pro více studijních odborů je nutné zadat alespoň dva odbory, další odbor je možné přidat stisknutím tlačítka . Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Typy orgánů zobrazované v nabídce Orgán je možné spravovat prostřednictvím aplikace Evidence typů orgánů univerzity.

Evidované orgány jsou zobrazeny v přehledové tabulce, kde jsou řazeny podle svého názvu a identifikace odboru/odborů, ke kterému jsou přiřazeny.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Členové lze přejít do aplikace Evidence členů v orgánech univerzity kde je možné provádět správu členů příslušného orgánu. U orgánů pro více studijních odborů je navíc k dispozici ikona ve sloupci Upravit, přes kterou je možné daný záznam upravit.

Orgán, který nemá přiřazeny členy, lze smazatorgány univerzity!smazání jeho označením a stisknutím tlačítka . Orgány, které obsahují pouze historické členy, se označí jako zrušené a skryjí se.