Přiřazení výdejny

stravování!přiřazení výdejny

Aplikace Přiřazení výdejny umožňuje pomocí uživatelských kvalifikátorů nastavovat oprávnění jednotlivých skupin strávníků na výdejnu. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním menzy-a.

Přiřazení strávníků k výdejně se provádí přes formulář v úvodu stránky, kde se pomocí kvalifikátoru zvolí skupina strávníků a stanoví se preference výdejny pro tuto skupinu.

Jeden uživatel může mít nárok stravovat se ve více výdejnách. V takovém případě rozhoduje o implicitní výdejně uživatele sloupec Preference zadávaný u každé dvojice kvalifikátor - výdejna. Jako implicitní se volí vždy výdejna s nejnižší preferencí.

Seznam skupin přiřazených k výdejně je uveden v přehledové tabulce. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Skupiny osob lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Pomocí odkazu Zobrazení všech přiřazení pod tabulkou se zobrazí přiřazené skupiny strávníků ke všem výdejnám.