Změny uživatele ve stravovacím systému

stravování!změny ve stravovacím systému

Aplikace Změny uživatele ve stravovacím systému zobrazuje historii změn klíčových atributů stravování zvoleného uživatele, ke kterým došlo v historii. Aplikace je dostupná uživatelům s právem stravnici-e

V zobrazeném seznamu jsou zachyceny změny, které zadali konkrétní uživatelé, nebo byly provedeny automaticky v souvislosti se změnou uživatelova statusu (přerušení, vyřazení). V tomto případě je ve sloupci Změnil uvedena hodnota implicitně. Údaje, u nichž došlo ke změnám, jsou uvedeny ve sloupcích Původní hodnotaNová hodnota.

Seznam je možné omezit pomocí filtru v úvodu stránky, kde se zvolí časový rámec změn (tento den, týden, měsíc atd.) a měněný atribut. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka .