Stavy identifikačních karet

karta!stav
  • požadavek na výrobu – bylo zažádáno o výrobu nové karty.

  • ve výrobě – požadavek na výrobu nové karty byl přijat a karta se vyrábí.

  • neaktivní – nová karta, jejíž čip není zaveden v UIS.

  • napípnutá – nová karta, jejíž čip je zaveden v UIS, karta není ještě aktivní.

  • aktivní – karta je ve stavu, kdy ji uživatelé mohou běžně používat. Každý uživatel může vlastnit pouze jednu aktivní kartu.

  • deaktivovaná – karta není aktivní, uživatelé její vlastnosti nemohou využít, je možné ji opětovně aktivovat.

  • zrušená – zrušená karta, nelze ji aktivovat, pouze vydat novou kartu.