Strom dokumentů

dokumentový server!strom dokumentů

Záložka Strom dokumentů přehledně zobrazuje všechny složky a podsložky dokumentového serveru. Strom dokumentů je viditelně rozdělen na neveřejnou a veřejnou část.

U názvu složky je v závorce uveden počet dokumentů, které složka obsahuje. Není-li tento počet uveden, nemá uživatel na složku právo (rozpadová složka). Název složky, která obsahuje nové dokumenty, je vypsán tučným písmem. Jsou-li nové dokumenty součástí složky, je jejich počet vypsán tučně za názvem složky. Není-li počet nových dokumentů uveden, nacházejí se dokumenty v některé z podsložek. Má-li uživatel ke složce práva, jsou znázorněna zobrazenou ikonkou. Kliknutím na název složky je možné zobrazit její soubory podsložky.

Automatické složky neveřejného dokumentového serveru jsou zpřístupněny uživateli podle jeho role v UIS a přiřazení k subjektu, například k fakultě.

Podsložky se zobrazí tzv. rozbalováním dokumentového stromu. Rozbalování a zabalování podsložek se provádí kliknutím na ikony umístěným před názvem rozbalovatelné složky. Tlačítka umožňují rychlé rozbalení a sbalení celé struktury Dokumentového serveru.

Příklady dokumentových stromů tří typů uživatelů:

  • Učitel – má založenu složku univerzity, domovské fakulty, složku Historie a složku Uživatelské. Ve složce fakulty jsou mu automaticky vytvořeny složky Pracoviště a Předměty. Součástí složky Předměty jsou podsložky všech předmětů vyučovaných v aktuálním období, ve kterých figuruje jeho jméno jako garanta, zkoušejícího, přednášejícího, cvičícího nebo administrativy předmětu. Složky předmětů vyučovaných v minulých obdobích jsou přesunuty do složky Historie, kde zůstávají k dispozici pouze pro čtení.

  • Zaměstnanec – (je jím myšlena osoba, která není učitelem ani studentem) má zpřístupněnu složku univerzity, historie, uživatelskou a fakulty (pracoviště), v níž je mu zpřístupněna podsložka jeho pracoviště.

  • Student – má zobrazenu složku příslušné fakulty, složku univerzity, Historie a Uživatelské. Ve složce fakulty jsou mu automaticky vytvořeny složky všech předmětů, které má řádně zapsány.