Poštovní schránka

poštovní schránka

Aplikace Poštovní schránka umožňuje čtení, prohlížení a přeposílání doručených zpráv a další operace. Aplikace je vizuálně rozdělena do dvou sloupců - v levém sloupci je zobrazen seznam složek. Vedle názvu složky je uveden počet nepřečtených zpráv a celkový počet zpráv ve složce. V základu jsou zobrazeny systémové složky, další si uživatel může založit v aplikaci Správa složek, na kterou je odkaz umístěn pod seznamem složek. Přístupná je rovněž v záložce Nastavení. Pod seznamem složek jsou informace o zaplnění poštovní schránky a přidělené poštovní kvótě. Kliknutím na název se zobrazí obsah složky. V pravé části je pak zobrazen seznam zpráv příslušné šložky.

Po vstupu do poštovní schránky je ihned zobrazen obsah složky Doručené zprávy. U každé zprávy jsou současně s názvem uvedeny základní informace o zprávě. Kliknutím na ikonu ve sloupci Štítky se zobrazí okno pro přidání nového štítku ke zvolené zprávě. Přidat je možné existující štítek (uživatel jej již dříve vytvořil) nebo je možné vytvořit štítek nový zadáním jeho názvu a stisknutím tlačítka .poštovní schránka!štítky!přidání Odebrání štítků je možné provést v zobrazení zprávy. Štítky přiřazené ke zprávě je možné zobrazit najetím kurzoru myši na ikonu . Kliknutím na předmět zprávy se zobrazí její obsah v aplikaci Zobrazení zprávy. Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny tučným písmem. Ve sloupci Operace jsou umístěny ikony pro rychlou odpověď , přeposlání a smazání zprávy . Aktuální pozice kurzoru řádek zprávy podbarvuje, což usnadňuje orientaci v seznamu zpráv.

Zprávy jsou v každé poštovní složce seřazeny podle termínu doručení, způsob řazení je možné změnit výběrem z nabídky nad seznamem zpráv a stisknutím tlačítka . Pomocí odkazu nastavení filtru je možné přejít do aplikace Nastavení filtrů a zde si nastavit filtry pro zobrazení zpráv ve složkách poštovní schránky.

Pod seznamem zpráv jsou umístěna tlačítka pro hromadné označení a odznačení zobrazených zpráv, menu pro listování ve zprávách a menu pro hromadnou práci s doručenými e-maily. Označené zprávy, zprávy na stránce nebo všechny zprávy lze hromadně přesunout do jiné složky, vymazat, přeposlat další osobě (příjemci), označit jako přečtené atd. Zvolená akce musí být vždy potvrzena tlačítkem .

Za podrobnější zmínku stojí volba označit jako nevyžádanou poštuspam. Nevyžádaná pošta (nejrůznější reklamy) obtěžuje uživatele poštovních systémů, proto se používají antispamové systémyantispamový systém, které jsou schopny analyzovat příchozí poštu, rozpoznat nevyžádanou a odstranit ji. Zpráva označená za nevyžádanou se ze schránky uživatele vymaže, ale současně se automaticky zašle do úložiště zpráv, kde jsou tyto zprávy analyzovány antispamovým systémem, což zvyšuje úspěšnost rozpoznávání nevyžádané pošty.

Menu pro listování ve zprávách je rozděleno na skupiny podle nastavení počtu zpráv, které se mají na obrazovce zobrazovat. Doplněno je ikonami pro posun o jednu zprávu dopředu a zpět nebo na začátek či konec zpráv ve složce. Počet zpráv zobrazovaných na stránce je možné změnit v Nastavení - položka Počet zpráv na stránku při výpisu složky.

Ve složce Odeslaná pošta lze kliknutím na název skupiny ve sloupci Příjemce zobrazit seznam všech příjemců hromadné zprávy. Konkrétního příjemce zprávy je možné dohledat přes vyhledávací pole. Této funkce lze využít pro ověření, zda byla zpráva odeslána konkrétní osobě.