Uživatelé seznamu

Aplikace Uživatelé seznamu přijemců umožňuje uživateli, který je autorem seznamu příjemců nebo jeho správcem nastavit uživatele zvoleného seznamu. Uživatelé pak mohou seznam příjemců využívat pro zasílání hromadných zpráv, nemohou s ním však nijak manipulovat (spravovat příjemce, správce nebo uživatele seznamu). Uživatele lze do seznamu přidělovat jako jednotlivce nebo skupiny uživatelů.

Jednotlivci

Záložka slouží pro individuální přidání uživatele do zvoleného seznamu příjemců. Nový uživatel se dohledá a přidá přes vyhledávací pole podle jména, loginu nebo ID. Uživatelé seznamu jsou zobrazeni v přehledové tabulce, odkud je lze kdykoliv odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Skupiny uživatelů

V této záložce je možné zpřístupnit zvolený seznam příjemců skupině uživatelů. Skupina je definována kvalifikátorem, případně parametrickým kvalifikátorem.

Nová skupina uživatelů se přidá výběrem z nabídky kvalifikátorů a stiskne se tlačítko . V případě parafikátoru se zvolí obecná skupina a stiskne se tlačítko . V dalším kroku se zvolí upřesňující parametr a potvrdí se tlačítkem .

Skupiny uživatelů, kterým je zvolený seznam příjemců přístupný, jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Označené skupiny je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .