Užívané ID karty

V této aplikaci jsou zobrazeny všechny typy používaných identifikačních karet.