Katalóg predmetov

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na SPU v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Predmety podľa mena
     
Predmety podľa pracovísk     
     
Rozšírené vyhľadávanie
     

Zadajte názov predmetu:   

Z akého pracoviska majú predmety byť?

 
Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
Rektorát
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Centrum univerzitného športu
     
2020/2021
      LS 2020/2021 - R
      LS 2020/2021 - FBP
      LS 2020/2021 - FZKI
      LS 2020/2021 - DPŠ - FEM
      LS 2020/2021 - FEM
      LS 2020/2021 - TF
      LS 2020/2021 - FAPZ
      LS 2020/2021 - FEŠRR
      LS 2020/2021 - CUŠ
      ZS 2020/2021 - FBP
      ZS 2020/2021 - FZKI
      ZS 2020/2021 - TF
      ZS 2020/2021 - FAPZ
      ZS 2020/2021 - FEM
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2020/2021 - FEŠRR
      ZS 2020/2021 - CUŠ
      ZS 2020/2021 - R
      ZS 2020/2021 - DPŠ - FEM
      2020/2021 - MBA - FEM
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2019/2020
      LS 2019/2020 - FAPZ
      LS 2019/2020 - FEM
      LS 2019/2020 - DPŠ - FEM
      LS 2019/2020 - CUŠ
      LS 2019/2020 - FBP
      LS 2019/2020 - TF
      LS 2019/2020 - FZKI
      LS 2019/2020 - FEŠRR
      LS 2019/2020 - R
      ZS 2019/2020 - FEM
      ZS 2019/2020 - FAPZ
      ZS 2019/2020 - TF
      ZS 2019/2020 - FZKI
      ZS 2019/2020 - FBP
      ZS 2019/2020 - FEŠRR
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2019/2020 - MBA - FEM
      ZS 2019/2020 - DPŠ - FEM
      ZS 2019/2020 - R
      ZS 2019/2020 - CUŠ
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - SlPK
2018/2019
      LS 2018/2019 - FEM
      LS 2018/2019 - CUŠ
      LS 2018/2019 - R
      LS 2018/2019 - DPŠ - FEM
      LS 2018/2019 - FEŠRR
      LS 2018/2019 - FBP
      LS 2018/2019 - FZKI
      LS 2018/2019 - TF
      LS 2018/2019 - FAPZ
      ZS 2018/2019 - CUŠ
      ZS 2018/2019 - FEM
      ZS 2018/2019 - R
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEM
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - TF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FZKI
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBP
      ZS 2018/2019 - FBP
      ZS 2018/2019 - DPŠ - FEM
      ZS 2018/2019 - FZKI
      2018/2019 - MBA - FEM
      ZS 2018/2019 - TF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      ZS 2018/2019 - FAPZ
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2018/2019 - FEŠRR
2017/2018
      LS 2017/2018 - FEM
      LS 2017/2018 - CUŠ
      LS 2017/2018 - R
      LS 2017/2018 - DPŠ - FEM
      LS 2017/2018 - FEŠRR
      LS 2017/2018 - FBP
      LS 2017/2018 - FZKI
      LS 2017/2018 - TF
      LS 2017/2018 - FAPZ
      ZS 2017/2018 - CUŠ
      ZS 2017/2018 - FEM
      ZS 2017/2018 - R
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - TF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FZKI
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FBP
      ZS 2017/2018 - FBP
      ZS 2017/2018 - DPŠ - FEM
      ZS 2017/2018 - FZKI
      2017/2018 - MBA - FEM
      ZS 2017/2018 - TF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      ZS 2017/2018 - FAPZ
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2017/2018 - FEŠRR
2016/2017
      LS 2016/2017 - R
      LS 2016/2017 - DPŠ - FEM
      LS 2016/2017 - FEM
      LS 2016/2017 - CUŠ
      LS 2016/2017 - FEŠRR
      LS 2016/2017 - FZKI
      LS 2016/2017 - TF
      LS 2016/2017 - FAPZ
      LS 2016/2017 - FBP
      ZS 2016/2017 - FEŠRR
      ZS 2016/2017 - CUŠ
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEM
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - TF
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FZKI
      ZS 2016/2017 - FAPZ
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2016/2017 - MBA - FEM
      ZS 2016/2017 - DPŠ - FEM
      ZS 2016/2017 - FEM
      ZS 2016/2017 - FZKI
      ZS 2016/2017 - R
      ZS 2016/2017 - TF
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2016/2017 - FBP
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FBP