Katalóg predmetov

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na SPU v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Predmety podľa mena     
     
     
     

Zadajte názov predmetu:   

Z akého pracoviska majú predmety byť?

 
Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
Rektorát
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Centrum univerzitného športu
     
2020/2021
      LS 2020/2021 - R
      LS 2020/2021 - FAPZ
      LS 2020/2021 - CUŠ
      LS 2020/2021 - TF
      LS 2020/2021 - FZKI
      LS 2020/2021 - FBP
      LS 2020/2021 - FEM
      LS 2020/2021 - DPŠ - FEM
      LS 2020/2021 - FEŠRR
      ZS 2020/2021 - R
      ZS 2020/2021 - DPŠ - FEM
      ZS 2020/2021 - TF
      ZS 2020/2021 - FAPZ
      ZS 2020/2021 - FEM
      2020/2021 - MBA - FEM
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2020/2021 - FEŠRR
      ZS 2020/2021 - FBP
      ZS 2020/2021 - FZKI
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2020/2021 - CUŠ
2019/2020
      LS 2019/2020 - FEŠRR
      LS 2019/2020 - CUŠ
      LS 2019/2020 - R
      LS 2019/2020 - TF
      LS 2019/2020 - FZKI
      LS 2019/2020 - FBP
      LS 2019/2020 - DPŠ - FEM
      LS 2019/2020 - FEM
      LS 2019/2020 - FAPZ
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2019/2020 - FEŠRR
      ZS 2019/2020 - TF
      ZS 2019/2020 - FZKI
      ZS 2019/2020 - FAPZ
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
      ZS 2019/2020 - FBP
      ZS 2019/2020 - R
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
      ZS 2019/2020 - FEM
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2019/2020 - DPŠ - FEM
      2019/2020 - MBA - FEM
      ZS 2019/2020 - CUŠ
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
2018/2019
      LS 2018/2019 - DPŠ - FEM
      LS 2018/2019 - R
      LS 2018/2019 - CUŠ
      LS 2018/2019 - FZKI
      LS 2018/2019 - FBP
      LS 2018/2019 - FEŠRR
      LS 2018/2019 - FEM
      LS 2018/2019 - FAPZ
      LS 2018/2019 - TF
      ZS 2018/2019 - FZKI
      ZS 2018/2019 - TF
      ZS 2018/2019 - R
      ZS 2018/2019 - CUŠ
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2018/2019 - FBP
      ZS 2018/2019 - FEŠRR
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEM
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - TF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FZKI
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2018/2019 - MBA - FEM
      ZS 2018/2019 - FEM
      ZS 2018/2019 - FAPZ
      ZS 2018/2019 - DPŠ - FEM
2017/2018
      LS 2017/2018 - FZKI
      LS 2017/2018 - FAPZ
      LS 2017/2018 - FEM
      LS 2017/2018 - FEŠRR
      LS 2017/2018 - FBP
      LS 2017/2018 - CUŠ
      LS 2017/2018 - R
      LS 2017/2018 - DPŠ - FEM
      LS 2017/2018 - TF
      ZS 2017/2018 - FBP
      ZS 2017/2018 - FZKI
      ZS 2017/2018 - FEŠRR
      ZS 2017/2018 - FAPZ
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - TF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FZKI
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2017/2018 - FEM
      ZS 2017/2018 - CUŠ
      2017/2018 - MBA - FEM
      ZS 2017/2018 - R
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      ZS 2017/2018 - DPŠ - FEM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FBP
      ZS 2017/2018 - TF
2016/2017
      LS 2016/2017 - DPŠ - FEM
      LS 2016/2017 - R
      LS 2016/2017 - TF
      LS 2016/2017 - FZKI
      LS 2016/2017 - FAPZ
      LS 2016/2017 - FEM
      LS 2016/2017 - FEŠRR
      LS 2016/2017 - CUŠ
      LS 2016/2017 - FBP
      ZS 2016/2017 - DPŠ - FEM
      ZS 2016/2017 - FEŠRR
      ZS 2016/2017 - FAPZ
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEM
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - TF
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FZKI
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FBP
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2016/2017 - MBA - FEM
      ZS 2016/2017 - FEM
      ZS 2016/2017 - TF
      ZS 2016/2017 - CUŠ
      ZS 2016/2017 - FZKI
      ZS 2016/2017 - R
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2016/2017 - FBP