Brožura Studijní programy - FAPZ - 2019/2020

Brožuru Studijní programy je možné tisknout pro celou fakultu. Chcete-li omezit tisk brožury na konkrétní studijní program, vyberte jej v následujícím rozbalovacím seznamu.

Studijní program:    

Parametry tištěné brožury

Nyní zvolte parametry upřesňující výsledný tvar brožury.

zahrnout základní informace o fakultě
zahrnout akademický senát a vědeckou radu
zahrnout harmonogram
zahrnout přehled programů
zahrnout charakteristiky programů a zaměření
zahrnout programové komise
zahrnout předměty státní zkoušky
zahrnout Studijní a zkušební řád

Kontrolní otázka

Kolik je 20 – 6?   

Brožuru studijních programů se zvolenými parametry vytisknete ve formátu PDF stiskem následujícího tlačítka. Při tisku brožury pro větší celek se můžete setkat s určitou prodlevou.