Zahraniční dohody

Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohody
Počet dohodPočet institucíPočet států
Počet studentů
Zvolit
bilaterálna spolupráca14119
0
Ceepus
32261020
Erasmus
113
11529220
Erasmus+22118038281
Erasmus+ KA1
3
2
2
1
Erasmus Mundus
23
21100
fakultná
1
1
1
2
Iné62
51
27246
Národný štipendijný program11
10
7
2
univerzitná
4
4
4
7