Zahraniční dohody

Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohody
Počet dohod
Počet institucí
Počet států
Počet studentůZvolit
bilaterálna spolupráca
14
11
9
0
Ceepus
31
25
10
20
Erasmus
113
115
29
220
Erasmus+
221
180
38
280
Erasmus+ KA1
3
2
2
1
Erasmus Mundus
23
21
10
0
fakultná
1
1
1
2
Iné
62
51
27
246
Národný štipendijný program10
9
7
2
univerzitná4
4
47