Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
bilaterálna spolupráca121090
Ceepus30241020
Erasmus11311529204
Erasmus+20816936257
Erasmus+ KA12110
Erasmus Mundus2220100
fakultná1112
Iné615026246
Národný štipendijný program8862
univerzitná4447