Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
bilaterálna spolupráca5440
Ceepus2420920
Erasmus11311629173
Erasmus+18315934228
Erasmus Mundus2220100
fakultná1112
Iné564725246
Národný štipendijný program2330
univerzitná4447