Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
bilaterálna spolupráca11870
Ceepus2521920
Erasmus11411629204
Erasmus+20216436254
Erasmus Mundus2220100
fakultná1112
Iné594825246
Národný štipendijný program6551
univerzitná4447