Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
bilaterálna spolupráca141190
Ceepus31251020
Erasmus11311529220
Erasmus+22118038280
Erasmus+ KA13221
Erasmus Mundus2321100
fakultná1112
Iné625127246
Národný štipendijný program10972
univerzitná4447