Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
bilaterálna spolupráca11870
Ceepus2420920
Erasmus11311629196
Erasmus+19616236248
Erasmus Mundus2220100
fakultná1112
Iné584825246
Národný štipendijný program3440
univerzitná4447