Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohody
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet štátov
Počet študentov
Zvoliť
bilaterálna spolupráca
14
119
0
Ceepus
31
25
10
20
Erasmus
113
115
29
220
Erasmus+
221
180
38
280
Erasmus+ KA1
3
22
1
Erasmus Mundus
23
21
100
fakultná
1
112
Iné
62
51
27
246
Národný štipendijný program1097
2
univerzitná
4
4
4
7