Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
bilaterálna spolupráca131090
Ceepus30241020
Erasmus11311529218
Erasmus+20917036273
Erasmus+ KA12110
Erasmus Mundus2321100
fakultná1112
Iné615026246
Národný štipendijný program10972
univerzitná4447