Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúcií
Počet štátov
Počet študentov
Zvoliť
bilaterálna spolupráca
14
1190
Ceepus
3226
10
20
Erasmus11311529220
Erasmus+221
180
38
281
Erasmus+ KA1
3
2
2
1
Erasmus Mundus2321
10
0
fakultná
1
1
1
2
Iné
62
51
27
246
Národný štipendijný program11
10
7
2
univerzitná
4
4
4
7