Zahraniční dohody

Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
Erasmus+ KA1
Stát:
Guatemalská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
University of San Carlos of Guatemala
FZKI
1