Zahraniční dohody

Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
Ceepus

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentů
Zvolit
Bosna a Hercegovina
1
1
0
Bulharská republika
1
10
Česká republika
6
5
4
Chorvatská republika2
2
1
Kanada
1
1
0
Maďarsko
5
3
1
Polská republika
9
7
6
Rakouská republika
3
3
8
Rumunsko
11
0
Srbská republika3
2
0