Zahraničné dohody

Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda:
Erasmus+

Štát
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet študentovZvoliť
Belgické kráľovstvo5
4
2
Bulharská republika
2
3
0
Cyperská republika
1
1
9
Česká republika
9
7
50
Čínska ľudová republika
551
Fínska republika
3
412
Francúzska republika
12
81
Grécka republika
3
4
6
Holandské kráľovstvo
4
3
12
Chorvátska republika
4
3
4
Indická republika
2
2
0
Írsko1116
Japonsko
2
1
0
Kazašská republika
3
30
Kirgizská republika
220
Kolumbijská republika
1
10
Litovská republika7
5
0
Lotyšská republika
5
320
Maďarsko810
4
Moldavská republika
3
2
0
Mongolsko
1
1
0
Nemecká spolková republika
65
11
Nórske kráľovstvo
1
2
0
Palestína
2
2
0
Poľská republika3928
45
Portugalská republika
5
529
Rakúska republika2
3
8
Republika Uzbekistan
2
2
0
Rumunsko6
4
0
Ruská federácia
75
4
Slovinská republika
1
2
8
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
0
1
0
Spojené štáty americké
1
1
0
Srbská republika11
0
Španielske kráľovstvo24
12
17
Tadžická republika1
1
0
Talianska republika
22
15
13
Turecká republika
18
18
13