Zahraniční dohody

Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
Erasmus Mundus

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentů
Zvolit
Belgické království1
1
0
Guatemalská republika1
1
0
Kolumbijská republika
31
0
Nikaragujská republika
11
0
Republika Kazachstán
21
0
Republika Tádžikistán
1
1
0
Republika Uzbekistán
5
5
0
Ruská federace
5
6
0
Salvadorská republika
22
0
Spojené státy mexické22
0