Zahraničné dohody

Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda: Erasmus Mundus

Štát
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet študentov
Zvoliť
Belgické kráľovstvo
1
1
0
Guatemalská republika
1
1
0
Kazašská republika
2
10
Kolumbijská republika310
Nikaragujská republika1
1
0
Republika Uzbekistan550
Ruská federácia
560
Salvádorská republika
2
2
0
Spojené štáty mexické
2
2
0
Tadžická republika
1
10