Zahraničné dohody

Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda:
Národný štipendijný program

Štát
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet študentov
Zvoliť
Indická republika
11
0
Japonsko11
0
Kazašská republika
1
1
0
Kubánska republika4
2
2
Poľská republika
1
1
0
Ruská federácia
2
2
0
Ukrajina
0
10