Zahraniční dohody

Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
univerzitná

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentů
Zvolit
Dánské království
1
1
1
Polská republika
1
1
4
Spojené státy americké
1
1
2
Spolková republika Německo
1
1
0