Zahraničné dohody

Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda:
Erasmus

ŠtátPočet dohôdPočet inštitúcií
Počet študentov
Zvoliť
Belgické kráľovstvo
5
5
0
Bulharská republika
4
4
1
Cyperská republika
1
1
0
Česká republika
12
12
66
Dánske kráľovstvo1
1
0
Estónska republika11
0
Fínska republika
5
57
Francúzska republika
9
9
1
Grécka republika33
1
Holandské kráľovstvo
5
5
6
Chorvátska republika
1
1
0
Írsko
1
1
5
Islandská republika
1
1
2
Litovská republika
3
4
3
Lotyšská republika
1
1
5
Maďarsko446
Maltská republika
1
1
0
Nemecká spolková republika
66
4
Nórske kráľovstvo
1
1
9
Poľská republika
10
1014
Portugalská republika
3
3
10
Rakúska republika
2
2
11
Rumunsko
330
Slovinská republika
1
1
7
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
4
4
0
Španielske kráľovstvo
7
7
49
Švédske kráľovstvo
2
2
0
Talianska republika66
4
Turecká republika
10
119