Prohlídka studijních programů - Výběr stupně studia

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Jednotlivé studijní programy jsou rozděleny podle stupňů studia. Pomocí ikony Prohlížet si zobrazíte přehled studijních programů stupně studia. Inženýrský navazující stupeň studia je pokračováním bakalářského stupně studia.

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počáteční období:
ZS 2011/2012 - FEM

Stupeň studia
Počet programů
Prohlížet
Bakalářský
6
Inženýrský4