Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia

Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia:
Bakalársky
Program:
6221R08 B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia:
3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2019/2020 - FEM
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
E15-187Z-B
zápočet
3
Odborný jazyk I. AJzápočet3
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
Financie a mena
skúška
5
E15-0057-BInformatika
skúška
4
skúška4
E15-0040-BÚvod do ekonómie
skúška
4
U15-0074-BZáklady práva
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
Etika
skúška
3
 
2. semester LS 2019/2020 - FEM
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Komunikácia AJskúška
3
Odborný jazyk I. AJ
skúška
3
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
E15-0025-Bskúška6
Matematika I Bskúška
4
E15-0032-Bskúška
6
Základy účtovníctvaskúška
6
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
skúška
3
 
3. semester ZS 2020/2021 - FEM
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
E15-193Z-B
zápočet
3
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
Podnikové hospodárstvo
skúška
6
E15-0162-Bskúška4
E15-0122-B
skúška
6
E15-0083-BZáklady manažmentu
skúška
6
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
E15-0088-Bskúška
6
U15-0065-BObchodné právo
skúška
6
E15-0080-Bskúška
5
A15-0124-BRastlinná výroba
skúška
6
skúška3
 
4. semester LS 2020/2021 - FEM
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
E15-193L-BObchodná prezentácia AJskúška
3
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Manažérska informatika
skúška
5
skúška
6
Operačný výskum - Optimálne programovanieskúška6
skúška
6
skúška
4
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
E15-0139-B
Ekonometria I
skúška
6
E15-0021-B
Hospodárska politika
skúška
6
E15-0093-B
Medzinárodný marketing
skúška
6
E15-0043-B
Verejná voľba
skúška
6
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
E15-0115-BJednoduché účtovníctvoskúška
6
E15-0096-BObchodná prevádzka a merchandisingskúška6
T15-0138-BTechnika v agrokomplexeskúška
6
A15-0155-B
Živočíšna produkcia a výrobaskúška
6
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
E15-0030-B
Medzinárodná ekonomika I
skúška6
U15-0063-I
Medzinárodné právo
skúška6
SBS-E
Štátna bakalárska skúška
skúška
0
E15-0100-B
Technika zahraničného obchodu
skúška
6