Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia: Bakalársky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučby
Informácie o programe
Študijný odbor
Prehliadať
OrgányTlač brožúry
6284R38
B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
slovenský jazyk
-
6284R12
B-EKP ekonomika podniku
slovenský jazyk
-
6259R06
B-EEM environmentálna ekonomika a manažment
slovenský jazyk
-
6258R00
B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii
slovenský jazyk
-
6284R13
B-MAP manažment podniku
slovenský jazyk
-
6221R08
B-MPA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
slovenský jazyk
-
6221R08
B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
anglický jazyk
-
6221R08B-MPAA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami anglický jazyk-
6262R00
B-OBP obchodné podnikanie
slovenský jazyk
-
6209R00
B-UCT účtovníctvo
slovenský jazyk
-