Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia:
Bakalársky
Program:
6284R12 B-EKP ekonomika podniku
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Spolugarant programu:

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku dokáže analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Je spôsobilý riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu.