Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň studia: Bakalářský
Program:
6258R00 B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii
Jazyk výuky:
Slovenština

Doplňkové informace o programu

Garant programu:prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Spolugarant programu:
doc. Ing. Peter Fandel, CSc., doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.

Charakteristika studijního programu

Absolvent študijného programu ako analytik ekonomických a sociálnych procesov ovláda riešenie základných ekonomických problémov, vznikajúcich v oblasti malého a stredného podnikania. V rámci orgánov miestnej správy a samosprávy je schopný pomocou základných vedomostí z ekonomickej a podnikovo-hospodárskej teórie, účtovníctva, marketingu a manažmentu prakticky uplatniť aj základné metódy operačného výskumu, ekonometrie a štatistiky pri kvalifikovanom modelovaní a riešení úloh ekonomického rozhodovania.