Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia:
Bakalársky
Program:
6258R00 B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
Spolugarant programu:

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného programu ako analytik ekonomických a sociálnych procesov ovláda riešenie základných ekonomických problémov, vznikajúcich v oblasti malého a stredného podnikania. V rámci orgánov miestnej správy a samosprávy je schopný pomocou základných vedomostí z ekonomickej a podnikovo-hospodárskej teórie, účtovníctva, marketingu a manažmentu prakticky uplatniť aj základné metódy operačného výskumu, ekonometrie a štatistiky pri kvalifikovanom modelovaní a riešení úloh ekonomického rozhodovania.