Prohlídka studijních programů - Studijní obory

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň studia:
Bakalářský
Program:
6258R00 B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii
Jazyk výuky:
Slovenština

Studijní obor
ekonómia a manažment