Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia:
Bakalársky
Program:
6284R13 B-MAP manažment podniku
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
Spolugarant programu:

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného programu je schopný riešiť menej náročné manažérsko-ekonomické rozhodovacie problémy v podniku. Ovláda základné manažérske, marketingové a ekonomické väzby činnosti podniku. Má vedomosti z hospodárskej politiky, makro a mikroekonómie, podnikového hospodárstva, financií, manažmentu, marketingu, účtovníctva, štatistiky a matematiky, kalkulácií, rozpočtov a finančno-ekonomickej analýzy, manažmentu výroby, plánovania podniku.