Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia:
Bakalársky
Program:
6221R08 B-MPA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
Spolugarant programu:

Charakteristika študijného programu

Absolventi študijného programu získajú poznatky zo všeobecných ekonomických teórií, hospodárskej politiky, práva, informatiky, financiií, účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej ekonomiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, marketingu a základov manažmentu. Absolvent je spôsobilý efektívne komunikovať so svetovými ekonomickými organizáciami a inštitúciami, aktívne sa zúčastňovať medzinárodných ekonomických vzťahov agrorezortu v oblasti spolupráce s WTO, FAO a pod., pripravovať podklady pre rozhodovanie, rozširovať svoje vedomosti a zručnosti o najnovšie poznatky v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.