Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia:
Bakalársky
Program:
6262R00 B-OBP obchodné podnikanie
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
Spolugarant programu:prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.

Charakteristika študijného programu

Absolvent dokáže analyzovať problémy v podnikateľských aktivitách subjektov obchodných podnikov, ďalej podnikov cestovného ruchu, služieb. Má znalosti o spôsoboch kooperácie, koordinácie s manažérmi a špecialistami nadväzných profesných orientácií v podniku, znalosti informačných systémov, komunikácie, znalosti o podnikovej ekonomike, financiách, podnikovom manažmente.