Prohlídka studijních programů - Studijní obory

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň studia:
Bakalářský
Program:
6262R00 B-OBP obchodné podnikanie
Jazyk výuky:Slovenština

Studijní obor
ekonómia a manažment