Prezeranie študijných programov - Študijné odbory

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia: Bakalársky
Program:
6262R00 B-OBP obchodné podnikanie
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Študijný odbor
ekonómia a manažment