Prohlídka studijních programů - Studijní obory

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň studia: Bakalářský
Program:
6221R08 B-MPAA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Jazyk výuky:
Angličtina

Studijní obor
ekonómia a manažment