Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň studia:
Bakalářský
Program:
6284R38 B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
Jazyk výuky:Slovenština

Doplňkové informace o programu

Garant programu:
Spolugarant programu:

Charakteristika studijního programu

Absolventi sa budú môcť uplatniť ako ekonomickí riadiaci pracovníci pôsobiaci na nižšej až strednej úrovni podniku. Získajú rozšírené vedomosti z oblasti informatiky, budú schopní aktívne využívať informačné technológie a štandardné kancelárske aplikácie na spracovanie a analýzu informácií v podnikovej praxi. Absolventi získajú komunikačné zručnosti, ktoré sú garantované zaradením cudzieho jazyka do štruktúry vyučovaných predmetov študijného programu.