Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia:
Bakalársky
Program:
6284R38 B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
Spolugarant programu:

Charakteristika študijného programu

Absolventi sa budú môcť uplatniť ako ekonomickí riadiaci pracovníci pôsobiaci na nižšej až strednej úrovni podniku. Získajú rozšírené vedomosti z oblasti informatiky, budú schopní aktívne využívať informačné technológie a štandardné kancelárske aplikácie na spracovanie a analýzu informácií v podnikovej praxi. Absolventi získajú komunikačné zručnosti, ktoré sú garantované zaradením cudzieho jazyka do štruktúry vyučovaných predmetov študijného programu.