Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň studia:
Bakalářský
Program:
6221R08 B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Jazyk výuky:Angličtina

Doplňkové informace o programu

Garant programu:

Charakteristika studijního programu

Absolventi študijného programu získajú poznatky zo všeobecných ekonomických teórií, hospodárskej politiky, práva, informatiky, financiií, účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej ekonomiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, marketingu a základov manažmentu. Absolvent je spôsobilý efektívne komunikovať so svetovými ekonomickými organizáciami a inštitúciami, aktívne sa zúčastňovať medzinárodných ekonomických vzťahov agrorezortu v oblasti spolupráce s WTO, FAO a pod., pripravovať podklady pre rozhodovanie, rozširovať svoje vedomosti a zručnosti o najnovšie poznatky v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.