Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FAPZ
Stupeň štúdia: Inžiniersky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyInformácie o programeŠtudijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
4140T05I-EKO agroekológiaslovenský jazyk-
4140T07I-GTA genetické technológie v agrobiológiislovenský jazyk-
4173T02I-MRV manažment rastlinnej výrobyslovenský jazyk-
4179T02I-MZV manažment živočíšnej výrobyslovenský jazyk-
4179T04I-CHO špeciálne chovateľské odvetviaslovenský jazyk-
4140T02I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaslovenský jazyk-
4173T04I-VOR výživa a ochrana rastlínslovenský jazyk-
4188T02I-VLU výživa ľudíslovenský jazyk-
4188T04I-VZK výživa zvierat a krmivárstvoslovenský jazyk-