Prohlídka studijních programů - Studijní obory

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - FAPZ
Stupeň studia:
Inženýrský
Program: 4140T07 I-GTA genetické technológie v agrobiológii
Jazyk výuky:
Slovenština

Studijní obor
poľnohospodárstvo a krajinárstvo