Prezeranie študijných programov - Študijné odbory

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FAPZ
Stupeň štúdia: Inžiniersky
Program: 4140T07 I-GTA genetické technológie v agrobiológii
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Študijný odbor
poľnohospodárstvo a krajinárstvo