Prezeranie študijných programov - Študijné odbory

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, zameraní a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FAPZ
Stupeň štúdia: Inžiniersky
Program:
4188T04 I-VZK výživa zvierat a krmivárstvo
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Študijný odbor
Platnosť od
Platnosť do
6.1.12. výživa
31.08.2019
poľnohospodárstvo a krajinárstvo01.09.2019