Prezeranie študijných programov - Študijné odbory

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FAPZ
Stupeň štúdia:
Inžiniersky
Program: 4140T05 I-EKO agroekológia
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Študijný odbor
Platnosť od
Platnosť do
6.1.1. všeobecné poľnohospodárstvo31.08.2019
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
01.09.2019