Prezeranie študijných programov - Výber stupňa štúdia

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Jednotlivé študijné programy sú rozdelené podľa stupňov štúdia. Pomocou ikony Prehliadať si zobrazíte prehľad študijných programov stupňa štúdia. Inžiniersky nadväzujúci stupeň štúdia je pokračovaním bakalárskeho stupňa štúdia.

Fakulta:
Technická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2009/2010 - TF

Stupeň štúdiaMnožstvo programovPrehliadať
Bakalársky
1
Inžiniersky
2