Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Technická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2009/2010 - TF
Stupeň štúdia: Inžiniersky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Informácie o programeŠtudijný odbor
Prehliadať
Orgány
Tlač brožúry
4112T02
I-PTI poľnohospodárska technikaslovenský jazyk-
2302T08
I-PSZ prevádzka dopravných strojov a zariadení
slovenský jazyk
-