Prohlídka studijních programů - Studijní obory

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Technická fakulta
Počáteční období:
ZS 2009/2010 - TF
Stupeň studia:
Inženýrský
Program:
2302T08 I-PSZ prevádzka dopravných strojov a zariadení
Jazyk výuky:Slovenština

Studijní obor
strojárstvo