Prohlídka studijních programů - Studijní obory

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta: Technická fakulta
Počáteční období:
ZS 2009/2010 - TF
Stupeň studia: Inženýrský
Program:
4112T02 I-PTI poľnohospodárska technika
Jazyk výuky:
Slovenština

Studijní obor
strojárstvo