Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Technická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2009/2010 - TF
Stupeň štúdia:
Inžiniersky
Program:
4112T02 I-PTI poľnohospodárska technika

Výber formy štúdia

Forma
Prehliadať
Predmety ŠS
denná prezenčná
externá prezenčná