Prohlídka studijních programů - Výběr programu nebo specializace

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Všichni studenti jsou přijímáni do studijních programů. Podrobné informace o studijním programu získáte kliknutím na ikonu ve sloupci "Info o programu". Detaily o studijních oborech daného programu zjistíte zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet". Pokud jsou k programu založeny univerzitní orgány (např. Programová komise studijního programu), jsou dostupné ve sloupci "Orgány".

Kliknutím na ikonu ve sloupci Tisk brožury vytisknete brožuru studijního programu ve formátu PDF. Brožura obsahuje větší množství dat, proto se při tisku můžete setkat s určitou prodlevou.

Fakulta:
Technická fakulta
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - TF
Stupeň studia: Inženýrský

Výběr studijního programu

Kód
Program
Jazyk výuky
Info o programu
Studijní oborProhlížetOrgányTisk brožury
2302T18
I-ADI automobilové dopravné systémy
Slovenština
-
2305T38I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Slovenština
-
4112T07I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikouSlovenština
-
4112T02
I-PTI poľnohospodárska technika
Slovenština
-
2329T25
I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike
Slovenština
-