Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Technická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - TF
Stupeň štúdia: Inžiniersky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyInformácie o programeŠtudijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
2302T18I-ADI automobilové dopravné systémyslovenský jazyk-
2305T38I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiáchslovenský jazyk-
4112T07I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikouslovenský jazyk-
4112T02I-PTI poľnohospodárska technikaslovenský jazyk-
2329T25I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technikeslovenský jazyk-
4112T11I-TBS technika pre biosystémyslovenský jazyk-