Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň štúdia: Inžiniersky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyInformácie o programeŠtudijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
4121T04I-BTI biotechnika parkových a krajinných úpravslovenský jazyk-
4142T05I-IMHS International Master of Horticulture Scienceanglický jazyk-
4127T02I-KII krajinné inžinierstvoslovenský jazyk-
4121T01I-ARI záhradná a krajinná architektúraslovenský jazyk-
4142T00I-ZHI záhradníctvoslovenský jazyk-